Sovustamo® Työyhteisösovittelija 20 op

Kuvaus

Tämä 20 opintopisteen laajuinen koulutus on rakennettu ohjaustyön ammattilaisille. Koulutuksen aikana osallistuja syventää ymmärrystään restoratiivisesta lähestymistavasta, oppii konkreettiset sovittelemisen taidot sekä kehittää omaan yritykseensä sovittelusta uuden palvelun.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti työnohjaajille. Koulutukseen pääsy edellyttää työnohjaajakoulutusta (60 op) tai muuta soveltuvaa koulutusta (esim. psykologi, psykoterapeutti). Osallistujalta edellytetään ohjauskokemusta ja ymmärrystä ihmisten kohtaamisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

Aika

Koulutus on alkanut 15.9.2022. Seuraava koulutus alkaa 26.4.2023 Hämeen Kesäyliopistossa Hämeenlinnassa. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Sisältö

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

• Ymmärtää restoratiivisen lähestymistavan taustafilosofian ja periaatteet
• Tuntee vuorovaikutuskonfliktien dynamiikkaa
• On tutustunut sovittelun eri ”muotoihin/tyyleihin” sekä sovittelun käyttöön yhteiskunnan eri osaalueilla
• Ymmärtää sovitteluprosessin vaiheet ja niiden merkityksen sekä sovittelijan roolin sovittelun eri
vaiheissa
• Osaa ohjata restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin
• Tunnistaa sovittelun tarpeen työyhteisössä ja osaa tuottaa sen asiakkaalle näkyväksi
• On valmis toimimaan työyhteisösovitteluyrittäjänä

Koulutus koostuu:

• ennakko- ja välitehtävistä
• lähiopetuspäivistä, 6 kpl
• etäluennosta, jonka aiheena on työyhteisösovittelun juridiikka
• työskentelystä oppimisalustalla (mm. tehtävät ja yhteiset keskustelut)
• pienryhmätapaamisista
• kirjallisuuteen perehtymisestä
• työyhteisösovittelun harjoittelusta: opiskeluun kuuluu työyhteisösovittelijana toimiminen yhdessä
työyhteisösovittelutapauksessa opiskelun aikana. Opiskelijan tulee itse hankkia
työyhteisösovitteluasiakas
• kehittämistehtävästä, jonka aikana osallistuja rakentaa omaa työyhteisösovittelijuuttaan sekä
sovittelun markkinointia, brändäämistä omalle yritykselleen

Seuraava koulutus alkaa 26.4.2023 Hämeen Kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.
Tässä linkki koulutuksen lisätietoihin ja ilmoittautumiseen: https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/3740/sovustamo-tyoyhteisosovittelijakoulutus-20-op/

Sovustamo rakentaa koulutuksia aina myös asiakkaan tarpeista lähtien.