Sovustajat

Jonna Linnanahde

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, RyhmäCoach, Päihde- ja mielenterveystyöntekijä

Kertoessani uusille ihmisille itsestäni ja työstäni latelen usein pötkön kaikkea sitä, mitä vuosien saatossa olen opiskellut päättäen kuitenkin aina lauseeseen ”mutta sydämeltäni olen sovittelija.”

Astuessani vuosia sitten sovittelun maailmaan, piti sen olla jotakin pientä lisää omaan silloiseen työhöni. Hyvin pian kuitenkin huomasin sen vieneen pikkusormen sijaan koko käden, tai oikeammin sen koko sydämen ja sille tielle jäin.

Olen toiminut niin sovittelun kouluttajana, kehittäjänä kuin vaikuttajana, mutta ennen kaikkea itse sovittelijana 2010-luvun alkupuolelta asti. Olen nähnyt työssäni, miten valtava merkitys kuulluksi tulemisella on meille ihmisille. Kun sovittelussa jokaisen osapuolen tarina on ainutlaatuinen ja arvokas, kylvää se siemenen toisen näkökulman ymmärtämiselle ja yhteisten ratkaisujen löytymiselle, jokaista kunnioittaen.

Usein ihmiset kysyvät, miten jaksan vuosi toisensa jälkeen tehdä töitä vain ongelmien ja pahoinvoinnin kanssa? En varmasti jaksaisikaan. Itse kun ajattelen tekeväni töitä päivittäin ihmisten kohtaamisen, ymmärryksen syntymisen ja mahtavien onnistumisten kanssa. Näistä poluista en haluisi jättää yhtäkään kulkematta.

Ulla Sara-aho

KM, Työyhteisösovittelun erityisosaaja, Työnohjaaja, Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO®

Hitauttaja, ravistelija, valonheittäjä, sovittelija, kirkastaja, sukelluttaja, kehkeyttäjä, energisoija, innostaja, sillanrakentaja… Nämä sanat nousevat mieleeni, kun kuvaan mitä teen työkseni ja mitä tekee mieleni käyntikorttiini kirjoittaa. Toisin sanoen sovittelen, ohjaan, koulutan ja fasilitoin.

Sovittelun saralla olen toiminut vuodesta 2008 lähtien sovittelun edistäjänä, kouluttajana, kehittäjänä sekä sovittelijana. Olen tehnyt työtäni työyhteisöjen, työryhmien ja tiimien kanssa sekä organisaation johtajien kanssa yli kaksi vuosikymmentä toimien myös itse johtajana eri kokoisissa työyhteisöissä.

Olen oppinut, että ihminen oppii, kasvaa ja kehittyy suhteessa. Siksi minun yksi tärkeimmistä tehtävistäni on luoda turvallinen tila. Siinä on mahdollista olla läsnä aitona itsenään, tulla kuulluksi, tuntea ymmärrystä, hyväksyntää sekä toivoa. Ja kun nämä toteutuvat, rakentuu hyvä yhteys ja pohja yhteiselle toiminnalle.